Het stadsbestuur wil het zoekverkeer naar een parkeerplaats in de binnenstad verminderen. Zo wil men investeren in een systeem van parkeergeleiding waarbij dynamische borden de automobilisten leiden naar een parking.

Vanaf de invalswegen zal er gecommuniceerd worden over de verschillende parkings en zal de automobilist informatie zien over de beschikbaarheid. Het voorstel behelst een samenwerkingsovereenkomst voor de aankoop en de plaatsing door S-Lim.

Volgens de oppositie gaat het om veel geld. Het gaat om 1.300.000 euro om precies te zijn. “Hebt u alles goed doorgelicht? Heeft het zin om dynamische borden te zetten als de parkings maar voor 30% benut worden”, vraagt fractieleider Gert Stas zich af.

Veerle Heeren antwoordt: ““Onze historische binnenstad met lokale handelaars, horeca en diverse voorzieningen, het ziekenhuis, de zorginstellingen trekt een zeer divers publiek aan. Mensen verplaatsen zich vanuit de ruime omgeving naar Sint-Truiden. Een efficiënte geleiding van bezoekers naar een degelijke en beschikbare parkeerplaats veraangenaamt een bezoek aan onze stad en vermijdt zoekverkeer doorheen de binnenstad. Om dit efficiënt te organiseren willen we investeren in een systeem van parkeergeleiding waarbij 19 dynamische borden de automobilisten leiden naar een parking. Vanaf de invalswegen zullen ze geïnformeerd worden over de beschikbaarheid van vrije parkeerplaatsen op vijf grote parkings”. Op termijn willen we de visie doordrukken dat er effectief meer van die parkings gebruik wordt gemaakt. We willen het parkeren in de binnenstad ontmoedigen. We willen de hoofdstad van Haspengouw zijn en dan moeten de mensen echt hun weg vinden naar de ondergrondse parkings en willen we het parkeren zo goedkoop mogelijk houden. Zo voorkomen we het uitdeinen naar de wijken. Het wordt een evenwicht tussen straatparkeren en ondergronds parkeren. We willen op termijn minder auto’s in de stad.” Hilde Visser en Maurice Hollebeke – beiden van Vooruit – stemden tegen. De andere raadsleden stemmen voor.

De stad wil via een raamovereenkomst naar automatisering gaan van controle van het ‘slim’ maken van de twee ondergrondse parkings van de stad, Shop&Go-parkeerplaatsen (kort parkeren), snelheden meten, (gas)boetes uitschrijven, en nog veel meer. De oppositie, met name Vooruit en Groen, vragen een grondig debat. De burgemeester spreekt over het in gebruik nemen van twee applicaties. Ze wil dat misschien bediscussiëren in een raadscommissie maar niet in de gemeenteraad. Dat vindt de oppositie niet correct. Ze vraagt een debat ten gronde maar krijgt het niet. Vooruit en Groen stemmen tegen.