Limburg wordt dan toch niet opgedeeld in drie regio’s. Na massaal protest Haalt Bart Somers, die natte dromen kreeg van “zijn” regio’s en Limburg in drie regio’s wilde verdelen, bakzeil. Als enige provincie blijft Limburg één regio.

Anderhalf jaar onderhandelingen heeft het gevergd, maar eindelijk zijn de regio’s er. De Vlaamse regering besliste vrijdag om Vlaanderen te verdelen in 15 regio’s, waarvan Limburg als enige provincie als één regio overeind blijft.

Met die beslissing wordt een eerder akkoord van maart vorig jaar teruggedraaid. In eerste instantie opteerde Vlaanderen toen voor 17 regio’s, maar de verdeling van Limburg in drie regio’s – tegen het eerste advies van gouverneur en 36 van de 42 burgemeesters en nagenoeg een ganse provincie in – lokte massaal protest uit vanuit de politiek en het brede socio-economische middenveld. Nergens in het land is het provinciaal gevoelen nog zo groot dan in Limburg, waar men vreesde dat tal van samenwerkingsakkoorden spaak zouden lopen door een bestuursniveau tussen provincie en gemeenten in het leven te roepen.

Sinds april vorig jaar was het dossier daardoor in een grote impasse beland. Ook de regiovorming in de rest van Vlaanderen lag stil, zo lang er voor Limburg geen definitieve oplossing was.

Die is er nu dus wel. Het resultaat is dat Limburg toch één regio mag blijven. Daarmee haalt vooral de Limburgse Open Vld haar slag thuis. Om de voorstanders van de regiovorming, vooral dan de N-VA, gezichtsverlies te besparen wordt wel gesproken over drie subregio’s in Limburg, maar die worden niet opgenomen in het uiteindelijke decreet en zullen wellicht dus ook geen juridische waarde hebben. De eerstelijnszones in de zorg zouden bijvoorbeeld op deze subregio’s geënt kunnen worden, maar binnen Limburg is dat niet vanzelfsprekend. De drie subregio’s komen overeen met het voorstel dat de gouverneur in april vorig jaar deed voor een mogelijke verdeling in drie regio’s.

Hiermee is  de hoofdvogel van Bert Somers eindelijk kunnen goedgekeurd geworden, maar in Limburg heeft die al zijn pluimen verloren.

Dat in Limburg al heel wat samenwerkingen zoals bijvoorbeeld afvalintercommunale Limburg.net en straks ook de sociale huisvestingsmaatschappijen op Limburgs niveau worden georganiseerd, gaf de doorslag om Limburg toch één regio te houden.

De regiovorming heeft voor alle duidelijkheid niets te maken met de provincies, die blijven ook na deze hervorming bestaan.