De effecten van klimaatverandering zijn steeds vaker voelbaar in onze samenleving. Bomen spelen een belangrijke rol in de strijd tegen de klimaatopwarming: ze zorgen voor biodiversiteit, doen dienst als geluidsbuffer, filteren fijn stof en CO2 en verbeteren zo de luchtkwaliteit. Schaduwrijke plekken zorgen voor verkoeling en dus minder uitdroging van de bodem. Kortom, bomen zijn essentieel voor een gezonde leefomgeving.
Daarom werden er de voorbije weken door het lokaal bestuur Borgloon 6.600 bomen aangeplant in de omgeving van de Wilderstraat in Bommershoven, op percelen in eigendom van het lokaal bestuur. Dit project kadert in het klimaatactieplan waarbij het stadsbestuur zich engageerde om tijdens de huidige legislatuur 1 boom per inwoner aan te planten.
Deze bebossingsactie sluit ook aan bij het Regeerakkoord 2019-2024 dat streeft naar meer bos in Vlaanderen. Een nieuwe campagne van de Vlaamse overheid wil grondeigenaars warm maken om hun terrein te bebossen. Dat moet Vlaanderen helpen om zijn ambitie waar te maken om tegen eind 2024 vierduizend hectare extra bos aan te leggen. Meer info hierover vind je op www.bosteller.be.
Schoolkinderen van basisschool De Boomgaard staken vandaag de handen uit de mouwen en hielpen alvast mee enkele bomen planten.