“Wij zijn verheugd dat ons maandenlang oppositiewerk loonde en het gezond verstand zegeviert.  Hoewel het stadsbestuur dit dossier telkenmale op de lange baan probeerde te schuiven werd de druk te groot. De acties van enerzijds sp.a en dan vooral van collega Moers in de (tumultueuze)  gemeenteraden en anderzijds de inspanningen van de verantwoordelijken van het buurtcomité, meer bepaald Marcel Lelievre, en alle inwoners die allemaal mee achter de petitie stonden, leverden op.  Dat zowel het buurtcomité als de sp.a fractie nog klachten bij de hogere overheden hadden lopen omwille van discriminatie en het gebrek aan rechtszekerheid zullen zeker bijgedragen hebben tot deze wending. Dit geschil had een half jaar geleden al beslecht kunnen zijn, maar uiteindelijk zijn we vooral tevreden dat de uitkomst voor de bewoners positief is en de stad zich niet verder schuldig maakt aan een ongelijke behandeling van zijn eigen inwoners.”

Waarbij we ook nog graag de doortastendheid van schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers (CD&V) moeten vermelden die hier bij TruiensNieuws.be zegde “dat ze haar nek voor dit dossier zou uitsteken”.