In antwoord op een klacht van sp.a fractieleider Gert Stas ziet Gouverneur Lantmeeters opnieuw het gebrek aan transparantie bij het Truidense stadsbestuur. Met aandrang vraagt hij meer openheid bij de verkoop van het Truidense patrimonium. “Een maand nadat de gouverneur ook al de onwettige aanstelling van een nieuw hoofd van het stadswerkhuis schorste, is dit een nieuwe klap voor de geloofrwaardigheid van deze meerderheid. Wie gelooft deze mensen nog? En waarom is het zo moeilijk om open te zijn bij vastgoedtransacties”, vraagt Gert Stas (sp.a) zich af.?

OP 29 december 2020 diende Gert Stas, fractieleider sp.a Sint-Truiden, een klacht in bij Agentschap Binnenlands Bestuur. In de aanpassing van het meerjarenplan werd immers opnieuw met geen woord gerept over de manier waarop er voor 13 miljoen patrimonium zou verkocht worden. Nochtans had de gouverneur dit begin 2020 expliciet gevraagd: ook het vorige meerjarenplan was in hetzelfde bedje ziek.

In het antwoord krijgt sp.a gelijk over de hele lijn. De gouverneur schrijft onder andere:

– “…blijkt dat de lijst met de geplande verkopen en ingeschatte verkoopprijzen niet werd opgenomen…”

– “verschaft het bestuur in het algemeen weinig concrete informatie”

– “Ik ben dan ook van oordeel dat het bestuur hierin transparanter moet zijn.”

– “Ik kan u volgen in het feit dat de raming van 13 miljoen euro onvoldoende onderbouwd wordt”

– “Ik ben van oordeel dat het bestuur niet helemaal tegemoetgekomen is aan het informatierecht van de raadsleden”

– “Daarom wil ik het bestuur met aandrang vragen om transparanter te zijn in de onderbouwing van de ramingen (…), om waakzaam te zijn voor haar precaire financiële toestand en om gedetailleerde informatie over de potentiële verkopen van onroerende goederen met de geraamde individuele verkoopprijzen ter beschikking te stellen aan de raadsleden.”

“Dat het bij deze zeer sterke reprimande blijft en er niet wordt overgegaan tot een schorsing is vreemd. Maar goed, het is duidelijk dat het bestuur van de stad Sint-Truiden niet kan blijven wegkomen met hun cultuur van eigengereidheid en achterkamerpolitiek. Het is de zoveelste veroordeling in een trieste rij. Nog maar vorige maand veroordeelde minister Demir het onwettig kappen van bomen en werd een onreglementaire benoeming van het nieuwe hoofd van het stadswerkhuis geschorst door de gouverneur. En nu dit weer. Wij vragen dan ook het onmiddellijk openbaar maken van de lopende en komende individuele vastgoedtransacties, samen met de schattingsverslagen en procedures”, eist Gert Stas namens de socialistische oppositie in Sint-Truiden.