In de Overbroekstraat in Gelinden  zijn er werken voor de gescheiden riolering en in een keer ook voor de nutsvoorzieningen. Het elektriciteitsnet wordt aangepakt, maar het gasnet, dat tot halverwege de straat loopt, wordt niet doorgetrokken.

“Het gaat over minder dan 400 meter. Collega gemeenteraadslid Filip Moers heeft enkele keren het college van burgemeester en schepenen daarover aangesproken, maar die wilden van geen wijken weten. Gevolg: als er inwoners in de toekomst aardgas wensen, moet alles opnieuw opgebroken worden”, schrijft Ludwig Vandenhove op FB.
Hij stelde een vraag over die gang van zaken aan Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. Uit het antwoord van de minister blijkt dat zij de inwoners niet volgt wanneer die wensen aangesloten te worden op het aardgasnet. De reden, en Vandenhove citeert: “Het standaard aanbieden van de fossiele energiedrager aardgas, werkt contraproductief in het behalen van de klimaatdoelstellingen en werd in 2017 terecht geschrapt.”

Op zijn vraag om eventueel een uitzondering te maken in straten, waar er andere nutswerken zijn en om te vermijden dat het openbaar domein nadien nogmaals moet opengelegd worden, was het antwoord, en hij citeert opnieuw: “Ik ben geen voorstander van deze suggestie.”

“De alternatieven, die de minister aanbiedt, zijn compleet niet realistisch voor de woningen, onder andere gezien de ouderdom: warmtepompen of warmtenetten. Die systemen werken daar niet.

Volgens Vandenhove wordt hier nog maar eens de kleine man in zijn hemd gezet. “400 meter bijkomend gas aanleggen in Gelinden kan niet, de kerncentrales binnenkort vervangen door gascentrales wel. Omdat het éne federale bevoegdheid en het andere Vlaams is. Het zijn dergelijke zaken, die de gewone burger niet meer begrijpt en één van de redenen van de afkeer van de politiek”, besluit de Vlaamse Volksvertegenwoordiger.