De gouverneur heeft zijn advies over de regiovorming klaar. Zoals de Vlaamse regering vroeg wordt de provincie in drie verdeeld. De afbakening volgt grotendeels de grenzen van de brandweerzones. Hij volgt hiermee de burgemeesters Vandeput en Dries van Hasselt en Genk en legt de mening van de rest van Limburg naast zich neer.

De kogel is door de kerk: de afbakening van Limburg in drie regio’s is in een definitieve plooi gevallen. Na nieuwe gesprekken met alle 42 burgemeesters heeft gouverneur Jos Lantmeeters zijn advies voor de Vlaamse regering klaar.

Zoals de Vlaamse regering had gevraagd, wordt Limburg in drie regio’s onderverdeeld. Het was alleen nog wachten op de definitieve afbakening. Die komt in het voorstel dat Lantmeeters aan Brussel zal overmaken grotendeels overeen met de grenzen van de huidige brandweerzones Noord, Oost en Zuid-West. Gisteren nog was er overleg tussen de gouverneur en de burgemeesters, en de burgemeester van Sint-Truiden schreef toen op haat FB-pagina: “Een goede meeting gehad over de regiovorming met Gouverneur Jos Lantmeeters en de andere Zuid-Limburgse gemeenten uit Haspengouw! Limburg één referentie regio dat is onze boodschap”, maar die boodschap is niet tot in Hasselt en Genk geraakt (of ze verstonden de Zuid-Limburgers niet) waar de burgemeesters Vandeput en Dries stevig aan de mouw van de gouverneur zaten te trekken om hun hoofdrol in Limburg te bestendigen.

210415-regiosDe verdeling in regio’s heeft voor alle duidelijkheid geen directe impact op het provinciale niveau. De provincies blijven “voorlopig” bestaan, maar hoelang “voorlopig” is, zou wel een korter kunnen zijn dan we denken. De verdeling moet er volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) wel voor zorgen dat bestuurlijke verrommeling wordt tegengegaan en moet meer logica brengen in het kluwen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Niet alleen de Limburgse burgemeesters (behalve de grote twee) waren tegen dit voorstel, ook het brede middenveld, van arbeiders tot werkgevers, van christelijk tot vrijzinnig, liet ven een verdeling geen spaander heel. Of het advies dat de gouverneur (ex-Genk en ex-N-VA) dus de Limburgse lading dekt, durven we te betwijfelen. De politieke spelletjes, waarover burgemeester Vandeput van Hasselt had op TVL, zijn duidelijk gewonnen door … Vandeput en Dries.