Sint-Truiden gaat een nieuwe begroting indienen op de eerstkomende gemeenteraad eind deze maand. Gouverneur Lantmeeters heeft na een klacht van oppositiepartij Vooruit de aanpassing van de meerjarenplanning vernietigd.

In de Truiense begroting stond voor 16 miljoen euro aan inkomsten ingeschreven uit de verkoop van stadseigendommen. Maar nergens is, volgens Vooruit, terug te vinden hoe men aan dit bedrag komt. De gouverneur gaf vorig jaar al aan dat er transparantie moet zijn over de verkoop van stadspatrimonium.

Vooruit diende eind december een klacht in bij de gouverneur. Die had in het verleden al twee keer de stad opgeroepen om de inkomsten transparanter te maken. Waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V) kan niet anders dan de schorsing bevestigen: “Blijkbaar was de transparantie niet groot genoeg. Wij hebben intussen alle gemeenteraadsleden een nieuwe aanpassing van de meerjarenplanning bezorgd. Deze keer met alle nodige documenten, zoals de vereiste schattingsverslagen om die 16 miljoen euro te staven. Op de gemeenteraad van 21 februari zal daarover gestemd worden.”