Vlaanderen WaterProof gaat samen met de Haspengouwse fruittelers en akkerbouwers de mogelijkheden verkennen om (hemel)water op te vangen voor slimme waterbuffering. Ze krijgt daarbij ondersteuning van de gemeentebesturen, de waterloopbeheerders en de regionale landschappen.

Het opgevangen (regen)water kan ingezet worden in de fruitteelt en de akkerbouw.  De opvangbekkens helpen ook bij het tegengaan van overstromingen bij onweer en kunnen tevens de lokale biodiversiteit versterken. Samen wordt er gezocht naar de beste oplossingen om lokaal water op te slaan voor hergebruik of om het te infiltreren in de bodem. Tegelijk worden de mogelijkheden onderzocht om het bodembeheer in de fruitstreek te verbeteren en de fruitteelt zo klimaat robuuster te maken. Zo zal er ook via automatische bodemvochtmetingen nagegaan kunnen worden hoe planten of fruitbomen er aan toe zijn en kan er doelgericht geïrrigeerd worden.

Het project in Sint-Truiden maakt deel uit van meerdere WaterProofprojecten over Vlaanderen verspreid.  Door deze projecten komen we tot de beste oplossingen tegen betaalbare prijzen voor onze landbouwers om water op te vangen en terug gecontroleerd in te zetten.  Deze innovatieve projecten worden geëvolueerd en verder uitgewerkt op Vlaams brede schaal. De uiteindelijke bedoeling is om gans Vlaanderen Waterproof te maken.

Meer info: https://vlaanderenwaterproof.be/nl/demoruimtes/watergemeenschap

Foto: project te Sint-Truiden ism PCFruit