Op vrijdag 8 oktober opent Minister van Welzijn Wouter Beke de OverKophuizen van respectievelijk Hasselt en Sint-Truiden. In een OverKophuis worden welzijn en jeugdwerk gecombineerd.  Je kan er als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen, chillen met vrienden of deelnemen aan allerlei leuke activiteiten.  Tegelijkertijd is het een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt of professionele therapeutische hulp als je dat zelf wil.

Vlaams minister van welzijn Wouter Beke: “Het is ok om je even niet ok te voelen. In de eigen context is het voor jongeren en jongvolwassenen niet altijd evident om te spreken over de gevoelens waar je mee worstelt … Een OverKophuis is een fijne plek, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en plezier kunnen maken, maar waar persoonlijke zorgen ook makkelijker bespreekbaar zijn. Zonder gedoe, gewoon op basis van de vraag: “Hoe gaat het met je?” of “Je zit precies ergens mee?” en “Kunnen we eens samen kijken of we er iets aan kunnen doen?”. Zo bouwen we met OverKop ook verder aan zorgzame buurten.”

Voor de zomer kregen de bestaande jeugdwerkingen van Habbekrats in Sint-Truiden en Arktos in Hasselt het goede nieuws dat hun bestaande locaties een volwaardig OverKop-functie krijgen. Enkele maanden later zijn Habbekrats en Arktos helemaal klaar om hun rol als OverKophuis op te nemen.  De locaties zijn strategisch gekozen in het hart van de twee grootste steden van de regio Herkenrode-Haspengouw. Deze huizen worden omringd en versterkt door een netwerk van zorgpartners en gespecialiseerde diensten die kinderen en jongeren mee kunnen helpen daadkrachtig te ondersteunen. De algemene coördinatie gebeurt door het CAW.

“We hadden 4 jaar geleden toen we het OverKophuis in Genk openden, nooit durven dromen dat het zo een vaart zou lopen.  We zijn dan ook verheugd om samen met alle partners deze maand de extra huizen in Hasselt en Sint-Truiden te kunnen openen.  Dat het concept werkt hebben we in Genk bewezen met meer dan 10000 bezoekers, 400 activiteiten en 2500 hulpverleningsgesprekken”, vertelt Koen Albregts (verantwoordelijke jongeren CAW Limburg).

“Jongerenwelzijn staat erg hoog op de Hasseltse agenda. In ons bestuursakkoord werd ook duidelijk opgenomen dat we het taboe rond geestelijke gezondheidszorg mee helpen doorbreken. Het OverKophuis is daarbij één van de initiatieven waar we op inzetten. Het is belangrijk dat onze jeugd zich ten volle kan ontplooien en dit in optimale omstandigheden. Daarvoor moeten we onze jongeren ook kunnen bijstaan als het soms misschien wat moeilijker gaat. In dat opzicht is de opening van dit OverKophuis een prima stap. Hierdoor kunnen we kort op de bal spelen en professioneel hulp bieden waar nodig. Zo vermijden we dat kleine en grote obstakels tijdens de jeugdjaren een hypotheek leggen op de toekomst van onze jongeren. We zijn dan ook verheugd met de Vlaamse steun voor dit initiatief en kijken uit naar een mooie samenwerking in het belang van de Hasseltse jeugd,” aldus schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen.

Over heel Vlaanderen worden momenteel 30 OverKophuizen uitgerold. Want, ook al gaat het overwegend goed met onze jongeren, niet iedereen is mee. 1 op 5 jongeren worstelt immers met zijn of haar mentaal welzijn. Verder scoort tien procent van de jongeren laag op levenstevredenheid. Jongeren willen wel geholpen worden, maar hebben problemen om zich kwetsbaar op te stellen. De stap naar externe hulpverlening ligt voor velen moeilijk. Ze zoeken liever oplossingen in de eigen vertrouwde omgeving.  OverKop moet voor vele kinderen en jongeren zo’n vertrouwde omgeving worden waar naast uitdagingen ook veel ruimte is om met hun mogelijkheden aan de slag te gaan.  Met OverKop nestelt de hulpverlening zich regelrecht in het hart van de leefwereld van de jongeren.

“Kinderen en jongeren hebben het erg moeilijk gehad tijdens de coronapandemie. Ze kregen meer dan ooit te maken met gevoelens van eenzaamheid, verlies, angst, armoede en verveling. Het OverKophuis wordt dé plaats voor Truiense jongeren om elkaar te ontmoeten en waar ze altijd terecht kunnen voor professionele hulpverlening wanneer ze daar nood aan hebben. We zijn erg dankbaar dat Vlaams minister voor Welzijn en Gezondheid Wouter Beke, ons het vertrouwen heeft geschonken om een Huis in te richten in onze stad en dat we voor deze werking de komende 3 jaar een subsidie van 45.000 euro mogen ontvangen om extra te investeren in het welzijn en de levenskwaliteit van onze jongeren”, vertelt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

“Het OverKophuis wordt een veilige thuishaven voor Truiense jongeren. Ze kunnen er in een fijne en ontspannen sfeer terecht voor gezelschap, maar ook voor hulp en ondersteuning wanneer dat nodig is.  In het Huis kunnen ze met leeftijdsgenoten praten over hun vragen en problemen of ze kunnen er op een laagdrempelige manier beroep doen op de professionele ondersteuning van een medewerker. Als stadsbestuur blijven we ook in de toekomst investeren in het welzijn van onze jongeren”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

PRAKTISCHE INFORMATIE
16:00-20:00: Opendeurdag van OverKop Sint-Truiden en Hasselt
16:00: Officiële inhuldiging OverKop Hasselt door Minister van Welzijn Wouter Beke en de plaatselijke schepen Dymfna Meynen
17:15: Officiële inhuldiging OverKop Sint-Truiden door Minister van Welzijn Wouter Beke, Burgemeester Veerle Heeren en Schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

>