De komende weken zal alles in gereedheid gebracht worden om de vaccinaties in het Panishof (Bommershoven) zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Voor de bemanning van het vaccinatiecentrum zijn er veel helpende handen nodig. In het bijzonder mensen met een medische achtergrond. Vrijwilligers mogen zich aanmelden bij info@heers.be . Gelieve uw naam, adres, gsm, email en professionele achtergrond te vermelden.