Mensen ergeren zich aan veel, en de overheid is meteen het eerste slachtoffer. Een Facebookgebruiker merkte op dat hij een kaartje in zijn brievenbus vond met de boodschap dat zijn stoep vol onkruid stond. “Echt? Hier hebben ze tijd voor”, was zijn reactie.

Nochtans is het reglement zeer duidelijk. In een turf van 38 pagina’s staat het GAS-reglement in geuren en kleuren uitgelegd. En daar lezen we:

Artikel 104 Onderhoud van bermen en voetpaden
Iedere inwoner van de gemeente staat in voor de reinheid en het onderhoud van de aangelegde bermen2 en het voetpad voor haar/zijn eigendom of woonst. Alles moet vrijgehouden worden van onkruid en vuil. Dit mag niet in de afvoerroosters geveegd of geworpen worden. Langs de onbewoonde huizen, andere bebouwde eigendommen of onbebouwde bouwpercelen moeten de eigenaars, huurders of beheerders hiervoor instaan. Voor de gebouwen verdeeld in verschillende wooneenheden, valt de verplichting ten laste van alle bewoners van het gebouw volgens de bepalingen opgenomen in de basisakte of het reglement van mede-eigendom. Voor openbare inrichtingen valt de verplichting ten laste van de beheerder.

We zijn ons niet bewust van de omvang van de vervuiling noch van de graad van “streverke” van de gemeenschapswacht, maar uiteindelijk is de wet ook de wet. Al kunnen we begrip opbrengen voor een reactie als deze, die stelt dat je wel verantwoordelijk bent voor het onderhoud maar voor het gebruik moet betalen: “Om te onderhouden is bewoner verantwoordelijk geworden, maar wil je er gebruik van maken is het openbaar domein…. Vroeger kwamen ze tweemaal per jaar spuiten, ook dat is slecht voor het milieu… Maar nu de burger zelf ze moet onderhouden, waar is de compensatie?? Ik betaal niet minder gemeentebelastingen. St Truin….Alaaf!!!”

Minder begrip hebben we voor het politieke antwoord van de waarnemend burgemeester: “Er zullen voorlopig geen kaartjes meer in de brievenbussen worden gestoken. Wel vraag ik dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, in de eerste plaats wijzelf als stad.” Is de wet dan de wet niet meer?