De Houtmarkt is éénrichtingsverkeer geworden.

Er zijn buurtbewoners van de Houtmarkt die niet op de hoogte zijn van deze wijziging.

Volgens D.G. is er ondanks de vele communicatie middelen: App, Site ’s, Facebook enzovoort, nergens iets verschenen over de verkeersverandering.

1 (2)

1 (3)

1 (1)