Alle Limburgers mogen tijdens de zomermaanden hun huishoudelijk afval naar een recyclagepark brengen. Limburg.net hoopt met de maatregel vooral de stankhinder te beperken.

Limburg.net bevestigde gisteren dat de maatregel voor alle Limburgse gemeenten geldt. Het is geen definitieve maatregel, maar vooral een noodoplossing. Aanleiding is de geuroverlast die in de zomer van vorig jaar door de aanhoudende hitte voor heel wat mensen ondraaglijk was. Maar ook vliegen, maden en ander ongedierte vinden in een warmere periode sneller hun weg naar rottend afval. Zakken met huisvuil worden om de veertien dagen opgehaald. En dat is volgens bewoners, die er vorig jaar last van hadden, veel te weinig. Dit alternatief van Limburg.net moet voor een oplossing zorgen.

De zakken naar het recyclagepark brengen is vooral een dienst voor mensen die op vakantie gaan of voor bewoners van appartementen waar de inhoud van de zakken door de zomerse warmte al snel gaan stinken. Het is niet de bedoeling dat nu iedereen nu al zijn huisvuilzakken naar het recyclagepark brengt. Het aantal huisvuilzakken dat tweewekelijks op straat gezet mag worden, is beperkt tot vier per gezin en per ophaalronde. Dat maximumaantal zal Limburg.net ook hanteren in de recyclageparken. Dus ook pas om de veertien dagen en in dezelfde zakken zoals ze normaal ook op straat worden gezet. De maatregel geldt van16 juni tot en met 12 september.