Vanmiddag lanceerde de stad Sint-Truiden ‘IMPACT’, met als eerste pijler een uitgebreid economisch deel dat samen met een investering van 2 miljoen euro de komende drie jaar moet zorgen een nieuwe boost voor de lokale economie van de hoofdstad van Haspengouw. Het herstellen van het consumentenvertrouwen in de lokale handel en het ‘nieuwe winkelen’ en het opnieuw op peil brengen van de bedrijvigheid in de regio zijn daarbij de speerpunten.

De volgende pijlers van IMPACT die stapsgewijs worden uitgewerkt hebben betrekking op :

  • Levenskwaliteit: ondersteuning van ons sociaal weefsel en onze verenigingen
  • Solidariteit: ondersteuning van (kwetsbare) personen en gezinnen
  • Zorg en opvang
  • Innovatie: ondersteunende dienstverlening: digitalisering, openbare diensten en financiën.

De stad Sint-Truiden bond de voorbije weken met succes de strijd aan met het coronavirus en kondigde daarbij een pakket aan maatregelen af om de moeilijke periode het hoofd te bieden. Tegelijkertijd keek de stad ook vooruit en wapende het zich voor de toekomst. Ondernemen zit de Truienaar in het bloed. Daarom stelde de stad een grote economisch pijler van haar IMPACT-plan voor. Hieraan is een budget van 2 miljoen euro is gekoppeld, dat ervoor moet zorgen dat de lokale economie de nodige impulsen krijgt om deze crisis achter zich te laten.

Het doel is te streven naar een maximaal multiplicatoreffect van het voorziene budget van 2 miljoen euro dat het stadsbestuur wil investeren om de lokale handel terug aan te zwengelen. De voorgestelde maatregelen hebben tot doel om het consumentenvertrouwen op een positieve manier een boost te geven.

Drie jaar lang zal een concrete communicatiestrategie worden uitgewerkt en uitgevoerd die de stad binnen de regio en ver daarbuiten zal promoten en ondersteunen. Hierdoor zal de aantrekkingskracht vergroot worden.

Prioriteiten
In het plan werden volgende prioriteiten gesteld: een veilige winkelomgeving voor de winkelstraten, het organiseren van het ‘nieuwe winkelen’, en de Haspengouw Markt via een herinrichting van het openbaar domein staat daarbij centraal; een actieplan voor een heropening van de gastvrije Haspengouwse horeca en een directe ondersteuning van de lokale bedrijvigheid via de nodige financiële impulsen voor landbouwers, fruittelers en andere bedrijven, KMO’s en starters.

Veilig winkelen in de hoofdstad van Haspengouw
In de eerste plaats investeert de stad in een veilige shopomgeving waar klanten voldoende ruimte hebben om de sociale afstand te bewaren. Zo worden onder meer digitale infoborden aan de invalswegen geplaatst. Deze zullen bezoekers leiden naar de ondergrondse en bovengrondse parkings. Klanten kunnen bovendien 1 uur gratis parkeren in Parking Clockempoort en Gazo tot eind 2020. Aan de toegangen van de winkelstraten worden infozuilen met alcoholgeldispensers ter beschikking gesteld. In de winkelstraten wordt een looprichting aangegeven via pijlen aangebracht op de bloembakken die tevens fungeren als afscheiding: shoppers houden zich te allen tijde rechts. Coaches zullen hen daarin bijstaan en voorzien van de nodige praktische info.

Welkom terug bon
Klanten moeten zich niet alleen veilig voelen, maar we willen hen meteen ook welkom heten bij onze lokale handelaars. Onze inwoners kunnen daarom een ‘Welkom terug bon’ aanschaffen. Met deze bon krijgen klanten een winkel-tegoed van 20% bovenop het aangekochte bedrag dat ze kunnen spenderen bij onze eigen handelaars die hun deuren opnieuw openen op maandag 11 mei. Dat shoptegoed wordt bijgepast door de stad Sint-Truiden. Mensen kunnen een waardebon aankopen van 25, 50 of 100 euro waaraan telkens een bonus van respectievelijk, 5, 10 en 20 euro gekoppeld is. Deze bonusactie vormt een broodnodige impuls voor de handel en loopt van 11 mei tot en met 30 juni.

Getrouwheidsbeloning
Wie vanaf 1 juli komt winkelen in Sint-Truiden zal in elke winkel punten kunnen sparen met zijn Shop & The City kaart.
Per aankoopschijf van €10 euro spaar je een punt. Als je 25 punten gespaard hebt, kan je deze omwisselen voor € 25 korting op je volgende aankoop. Per 250 euro gecombineerde omzet wordt een cadeaubon uitgereikt van 25 euro.

Winkelen op afspraak
De stad maakt het bovendien mogelijk voor handelaars om flexibel te kunnen omspringen met hun openingsuren. Zo kan er zo veel mogelijk gewerkt worden met winkelen op afspraak. De fysieke afstand tussen klanten is zo maximaal gegarandeerd. Daarbovenop komen er extra koopzondagen, zodat klanten ook in tijd kunnen gespreid worden. Daarnaast zorgt de stad Sint-Truiden voor een bewaardepot waar mensen, die bijvoorbeeld in appartementen wonen, pakjes kunnen laten leveren. Daaraan gekoppeld is een promotiecampagne voor het online shoppingplatform 3800online.be waar alle Truiense handelszaken een webwinkel of take-away service aanbieden. Via 3800online.be kunnen klanten ook een afspraak boeken bij de winkel van hun keuze.

Haspengouw Markt
Sint-Truiden is alom gekend voor zijn bruisende Haspengouw Markt en de knusse rommelmarkt op zondag. De heropstart, van zodra mogelijk, gebeurt in nauw overleg met de marktkramers waarbij maximaal op veiligheid wordt ingezet zodat ook hier functioneel kan gewinkeld worden. We zorgen daarbij voor ruime wandelgangen tussen de kramen en ook de oppervlakte voor de markt zullen we vergroten door een herverdeling van de kramen over naburige straten en pleinen in onze binnenstad.

Haspengouwse gastvrijheid bij de lokale horeca
De horeca van Sint-Truiden is vermaard voor zijn creativiteit en gezelligheid. De heropstart van deze zeer zwaar getroffen sector heeft de grootste aandacht van het stadsbestuur. In samenspraak met deze groep wordt een actieplan voorbereid zodat we binnenkort weer kunnen genieten van de Haspengouwse gastvrijheid met respect voor de nieuwe veilige normen. Heel wat horecazaken zijn op dit moment al creatief aan de slag gegaan. Dat is alvast positief. We zullen onder andere maximaal meedenken om de terrassen in te passen in de openbare ruimte met respect voor de toegankelijkheidsregels.

Lokale economie en bedrijvigheid
Tot slot kunnen ook onze fruittelers en landbouwers rekenen op helpende handen want de stad wil onder meer seizoensarbeid promoten bij lokale mensen waaronder studenten. Heel wat bedrijven kunnen overbruggingskredieten bekomen bij de hogere overheden als ondersteuning in hun heropstart. Deze kredieten krijgen ze echter niet zomaar. De stad wil haar steentje bijdragen aan de relance van de lokale ondernemingen door een deel van deze intresten te compenseren voor een periode van 3 jaren. De opbrengst voor de stad is tewerkstelling die een heilzaam effect heeft op de economie en de gemeenschap.