“Ja, ik ben inderdaad gevaccineerd in maart”, laat burgemeester Veerle Heeren in een schriftelijke reactie weten. Ze verontschuldigt zich bij de Truienaren.

“Ja, ik ben inderdaad gevaccineerd in maart”, geeft Heeren toe in een persmededeling. “Op dat moment waren er dagelijks vrij grote hoeveelheden niet toegewezen vaccins doordat het oproepingssysteem niet helemaal op punt stond en een groep opgeroepen zorgverleners al eerder gevaccineerd waren in hun instelling. Ik verzeker u dat wij de vaccinatiestrategie van de overheid nauwgezet gevolgd hebben waarbij een aantal doelgroepen en prioritaire lijsten werden vastgelegd”, schrijft de Truiense burgemeester.

“Meermaals heb ik geweigerd op de suggestie vanuit het vaccinatiecentrum, om in te gaan om mij te laten vaccineren. Gelet op mijn dagelijkse aanwezigheid in het vaccinatiecentrum als burgemeester, ben ik uiteindelijk op deze suggestie ingegaan. Men heeft mij meegenomen in de vaccinatie van de groep vrijwilligers van het vaccinatiecentrum.”

“Verder heb ik als burgemeester alle vragen die rechtstreeks of via collega’s binnenkwamen consequent doorgegeven aan het vaccinatiecentrum. Ik ben op geen enkel ogenblik voor iemand concreet tussengekomen en ik werd ook niet verwittigd of en wanneer zij werden opgeroepen.”

“In ieder geval is het zo dat deze personen enkel werden gevaccineerd met overschotten. Zo zijn we erin geslaagd nooit één vaccin verloren te laten gaan.”

“Ik ben ervan overtuigd niets onwettigs te hebben gedaan, maar ik zou dit niet opnieuw doen”, besluit Veerle Heeren. “Door mij te laten overtuigen heb ik een inschattingsfout gemaakt. Bovendien heb ik de foute perceptie niet voorzien die de voorbije dagen is ontstaan en ik wil mij hiervoor uitdrukkelijk verontschuldigen bij de inwoners van de regio Sint-Truiden.”