Korpschef Steve Provost en burgemeester Ingrid Kempeneers hebben het jaarrapport besproken van de politiewerking. Daarbij valt op dat burgers nog steeds meer belang hechten aan de aanpak van klassieke criminaliteitsvormen dan aan cybercriminaliteit. “Terwijl er net een groeiend aantal slachtoffers van onlinemisdrijven zijn”, aldus de korpschef.

Cybercriminaliteit zit duidelijk in de lift. De tendens in gans Europa is voelbaar tot in Sint-Truiden. “Maar de burger ziet dat anders. Mensen willen vooral de klassieke criminaliteit aangepakt zien”, steekt korpschef Steve Provost van wal op de presentatie van het jaarlijkse rapport van de politiezone. “En natuurlijk bestrijden we die ten volle. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar als politiezone onze burgers via allerlei kanalen alert gemaakt voor de verschillende vormen van internetmisdaad. Er werd een brochure opgesteld en infosessies voor ouders en senioren georganiseerd.”

Verder geeft hij een reeks cijfers mee: “Het aantal diefstallen en feiten van afpersing bleef ongeveer hetzelfde als in 2021. Het aantal woninginbraken en inbraakpogingen nam verder af (-3%), net als de diefstallen uit of aan voertuig (-10%) en werfdiefstallen (-24%).  Het aantal autodiefstallen (9), bromfietsdiefstallen (24), fietsdiefstallen (163) en winkeldiefstallen (76) kende dan weer een stijging. In 2022 werden 262 feiten van oplichting met internet aangegeven voor een bedrag van bijna 1 miljoen euro, in 2021 waren dat er nog 133.”

Verkeersinbreuken

De politiezone maakte voorts van verkeersveiligheid en drugsoverlast haar twee andere grote speerpunten. Het aantal verkeersinbreuken steeg in 2022 en blijft voor de korpschef een grote zorg. “Er werden 51.063 verkeers-inbreuken vastgesteld, waarvan 31.507 snelheidsovertredingen. We zullen blijven inzetten op àlle aspecten van verkeersveiligheid en handhaving. Met behulp van onze dronepolitie brachten we het verkeer rond de schoolpoort nog beter in kaart. Op die manier kunnen we onze aanpak optimaal aanpassen aan de unieke situatie rond elke school.”

Burgemeester Kempeneers (cd&v) klinkt tevreden: “Op het gebied van drugsoverlast leverden onze diensten in 2022 prima werk. Naar aanleiding van verschillende grootschalige onderzoeken konden we een aantal dealers oppakken, grote hoeveelheden drugs in beslag nemen en een aantal cannabisplantages oprollen. Ons voornaamste doel blijft om bereikbaar te zijn voor elke burger, op elk moment”, besluit Kempeneers.