De gemeenteraad d.d. 31 augustus 2020 ging principieel akkoord om aan de weg gelegen binnen het woonproject Brustem, gelegen tussen de Tomstraat en de Geelstraat de straatnaam “Jeanne Duboisstraat” toe te kennen.

Er werd van 7 oktober 2020 tot en met 6 november 2020 een onderzoek “de commodo et in commodo” gehouden. Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren of opmerkingen ingediend. Aan de stedelijke cultuurraad werd per post om advies gevraagd, zonder gevolg. Aan de gemeenteraad wordt bijgevolg gevraagd de naam “Jeanne Duboisstraat” definitief toe te kennen aan de weg gelegen binnen het woonproject Brustem, gelegen tussen de Tomstraat en de Geelstraat. Het is een eerbetoon aan de dame die in WO II neergeschoten Amerikaanse vliegtuigpiloten met de tram naar Luik smokkelde. Begin dit jaar stierf Jeanne Dubois op 103-jarige leeftijd in Velm. Daar zorgde Jeanne tijdens haar verblijf nog voor nationaal nieuws toen ze als 103-jarige nog leerde zwemmen.