Aan het Abdijplein staat er een openbaar toilet: het staat er al enige tijd, maar nu komt de aap uit de mouw. Het gebruik ervan gaan een halve euro kosten.

Het is aangewezen om voor het openbaar toilet van het Abdijplein een retributie te heffen ter compensatie van de onderhoudskosten. Het stadsbestuur stelt het tarief vast op 0.50 euro per toiletbezoek. Aan de gemeenteraad wordt volgende maandag gevraagd deze retributie goed te keuren.