De Belgische bisschoppenconferentie maakt bekend publieke vieringen op te schorten tot aan tenminste 19 april. Dit betekent onder andere geen Paasviering meer voor de katholieken. Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toestemming geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden, zo melden de bisschoppen.

De schorsing geldt voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst plaatsvindt, inbegrepen alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden. Ze geldt eveneens voor niet-katholieke gemeenschappen die gebruik maken van katholieke kerken of kapellen.

Contemplatieve of monastieke religieuze gemeenschappen kunnen het getijdengebed en de diensten van de Goede Week enkel vieren in besloten kring, zonder gasten of bezoekers.

Vieringen zullen zoveel mogelijk worden uitgezonden via televisie, radio of internet.

Huwelijken en doopsels uitgesteld
Naast de opschorting van alle vieringen in de Goede Week, de Chrismamis en de Paaswake is er meer slecht nieuws. Alle huwelijken, dopen, vormsels en eerste communievieringen worden uitgesteld. “De bisschoppen nemen deze beslissing met alle begrip voor de ontgoocheling bij wie hun huwelijk of het doopsel van hun kind zorgvuldig hebben voorbereid en intens ernaar verlangen.”

Kerken blijven open
Een lichtpuntje voor de gelovigen: de kerken blijven zo veel mogelijk open voor persoonlijk gebed. “Waar mogelijk blijven de kerkgebouwen open (tenzij de gemeente anders beslist) voor individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’”, aldus de Belgische bisschoppenconferentie.