In september vorig jaar kwamen medewerkers van Infrabel hun visie op onze overwegen toelichten. Ze stelden voor om een drietal overwegen opnieuw in te richten. Mar na een raadpleging van de bevolking blijkt dat die niet zo happy is: gezien de resultaten en info op de bevraging zal stad Landen aan Infrabel laten weten momenteel niet akkoord te kunnen gaan met hun voorstel.

Het voorstel van Infrabel hield het volgende in:

  • Neerwinden – Braakkouterstraat
    Infrabel stelt voor om de overweg te vervangen door een brug voor alle verkeer. Er wordt eveneens nagedacht om het Station Neerwinden te verplaatsen richting Landen met ontsluiting van de parking via de doodlopende Braakkouterstraat
  •  Ezemaal – Ezemaalstraat
    Infrabel stelt voor om de overweg te sluiten en de bestaande doorgang op de Grote Steenweg te verbreden en te verdiepen zodat deze toegankelijk is voor alle verkeer en tweerichtingsverkeer wordt.
  •  Attenhoven – Aug. Robijnstraat
    Infrabel stelt voor om deze overweg te sluiten voor alle verkeer. Het verkeer moet dan gebruik maken van de ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn op de Gingelomstraat of van een overweg ter hoogte van Velm.

Infrabel vroeg aan de stad Landen om mee te participeren in deze denkoefening. Hierop lanceerden wij november een bevraging waarop jullie massaal reageerden. In totaal hebben 416 mensen deelgenomen aan deze enquête.

Het voorstel voor de overweg in de Braakkouterstraat (57% – 231/404 antwoorden) kent de grootste tevredenheid. De potentiële verbetering van de mobiliteit en veiligheid bij het realiseren van een brug wordt erkend. Toch blijven er zorgen omtrent de leefkwaliteit van de omwonenden en de aandacht voor (het gemak van) fietsers, voetgangers en mindervaliden.

Er is ook een bepaald draagvlak voor het voorstel voor de overweg in de Ezemaalstraat (40% – 158/395 antwoorden). Het is namelijk geen grote omweg om de ondergrondse kruising aan de Grote Steenweg te gebruiken. Er moet wel rekening gehouden worden met de bijkomende verkeersdrukte en het sluipverkeer dat een verbreding van de ondergrondse kruising met zich meebrengt. Ook de voorzieningen en straten in de buurt moeten hierop afgestemd worden.

Slechts een kleine minderheid is tevreden met het voorstel voor de overweg in August Robijnstraat (19% – 80/409 antwoorden). Het is voor velen een enorm grote omweg om de alternatieve overwegen te gebruiken met tijdverlies en extra milieubelasting tot gevolg. Ook het bijkomend verkeer waarmee Velm en Landen zouden moeten kampen zien de deelnemers als een groot probleem. Er wordt dan ook geopteerd om te zoeken naar een andere oplossing.