Landen is een politieke partij rijker geworden. Landenaar Reinout Buys (37) die bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen nog op de vijfde plaats van Groen stond stapt opnieuw de politieke arena in.
“De politiek moet compleet gerestyled worden en niet louter aan gemandateerden worden overgelaten” stelt hij. Hij stapt mee in het politiek project van Tongerenaar Bart Neys, de Referendumpartij (RP).

“Referendumpartij trok al langer aan mijn mouw” vertelt Reinout, “maar connecties in Landen vroegen mij om mee een afdeling van Groen op te zetten en een programma uit te zetten maar gaandeweg liepen de meningen steeds meer uiteen” vervolgt de Landenaar.

“De Referendumpartij heeft als partij één doel en dat is het mogelijk maken van liefst bindende referenda op volksinitiatief. Het is de burger zelf die mee het beleid kan gaan uittekenen als men een bepaald aantal handtekeningen achter een voorstel kan krijgen, wanneer deze volksraadpleging een bindend karakter krijgt moeten de beleidsmakers (uitvoerende macht) dit volgen, zo krijg je als burger meer grip op wat onze volksvertegenwoordigers met onze stem doen”, aldus Buys.
Onze leden mogen hun eigen overtuiging publiek verkondigen op voorwaarde dat ze volksraadplegingen op burgerinitiatief altijd goedkeuren.

Referendumpartij zoekt geïnteresseerden in deze nieuwe manier van aan politiek doen. Via hun website www.referendumpartij.be vind je meer informatie en kan je lid worden, meewerken in Landen? reinout.buys@rp-vlaanderen.be