Vlaams Volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove wil aan senioren dezelfde rechten gene als aan kineren. “Er bestaat een Kinderrechtencommissariaat, waarom is er geen Ouderrechtencommissariaat”, zegt de oud-burgemeester van Sint-Truiden.
Dat is mijn antwoord op de berichten van Amnesty International over de schendingen van de mensenrechten in de Vlaamse woonzorgcentra tijdens de eerste Coronagolf. Elke burger verdient dezelfde rechten, jong of oud. Ik heb daarover al een tijdje een resolutie klaar”, gaat Vandenhove verder..
Hij geeft er zowel Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke, als Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers -vorige week nog – hierover ondervraagd.
Beiden zijn geen grote voorstander, omdat er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Kinderrechtencommissariaat, geen internationale verdragen zijn, die het opleggen. “Maar het is toch niet omdat het internationaal niet opgelegd wordt dat wij in Vlaanderen niet het goede voorbeeld kunnen geven. Groen heeft al positief gereageerd, ik hoop dat we voor mijn voorstel een meerderheid in het Vlaams parlement kunnen vinden”, besluit Ludwig Vandenhove.
Het kan in de politiek soms erg raar lopen: wat van Europa niet moet, doen we niet, en wat van Europa wel moet … doen we ook niet! Leg dat eens aan de senioren uit!