Er heerst grote ongerustheid in de Vlaamse woonzorgcentra over de aanpak van de Corona-crisis. Her en der duiken er met mondjesmaat bevestigde besmettingen op van bewoners. Maar er is een sterk vermoeden dat véél meer bewoners momenteel al besmet zijn, al vertonen ze weinig of geen symptomen.

Zorgnet-Icuro vraagt dat de bewoners van de woonzorgcentra in de komende dagen maximaal getest worden. Zo kunnen de woonzorgcentra gericht maatregelen nemen om deze kwetsbare groep zo goed mogelijk te beschermen.

Woonzorgcentra moeten sinds 18 maart registreren hoeveel van hun bewoners “vermoedelijk” besmet zijn met Covid-19. Zij dienen deze gegevens dagelijks door te geven aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Maar na het “vermoeden van” volgt er geen testing. Bewoners van woonzorgcentra worden niet anders behandeld dan gewone burgers: ze worden enkel getest wanneer ze zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis belanden. Daardoor tasten woonzorgcentra in het duister welke beschermende maatregelen ze wel of niet dienen te nemen, én voor de bewoners én voor het personeel. Nochtans spreken we hier over de meest kwetsbare groep in onze samenleving.

De regering kondigde gisteren aan dat de testcapaciteit drastisch zal worden opgedreven. Zorgnet-Icuro vraagt dat bij voorrang de bewoners van de woonzorgcentra worden getest. We vragen dat er hiervoor een Vlaamse taskforce wordt opgericht die onder leiding van experten een plan uitrolt van stapsgewijze testing van deze risicogroepen, met een duidelijke prioritering. Woonzorgcentra waar zich haarden van besmetting ontwikkelen dienen ook onverwijld ondersteuning te krijgen in de implementatie van beschermingsmaatregelen. Zij dienen ook voldoende bevoorrading te krijgen van het nodige beschermingsmateriaal. Er zijn nog altijd directeurs die dag en nacht op zoek moeten gaan naar alcoholgel bijvoorbeeld.

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder: “Wij vragen een hoogdringende actie. Hoe sneller hiermee gestart wordt, hoe beter. Elke dag is een gewonnen dag in de strijd van de woonzorgcentra tegen Corona.”