De afgelopen 24 uur zijn in ons land 174 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, ook 340 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totale aantal patiënten in het ziekenhuis op 4.050.

Er liggen nog 797 mensen op intensieve zorgen, dat is een daling van 79. Nog 534 mensen worden beademd, dat is een daling van 32.

In ons land zijn het voorbije etmaal 170 mensen overleden aan Covid-19. Van hen overleden 69 mensen in het ziekenhuis, dat waren allemaal bevestigde Covid-19-gevallen, en 98 in de woon-zorgcentra. Totale aantal overlijdens ligt zo op 7.501, waarvan 46 procent overleed in het ziekenhuis en 53 procent in woon-zorgcentra.

Er zijn in ons land 525 nieuwe besmettingen geteld. Daarvan wonen er 263 in Vlaanderen, 174 in Wallonië en 75 in Brussel. Van de overige 13 gevallen is er geen informatie over de woonplaats. In totaal zijn er in ons land 47.859 bevestigde gevallen.

Er doen in de media ook enkele geruchten de ronde.
Een eerste gerucht als zou de airco ook verantwoordelijk zijn voor de verspreiding werd door de virologen ontkend: enkel via de grote druppels uit de mond en via de handen is besmetting mogelijk. Dat het gebeurt via airco is onwaarschijnlijk.

In Engeland en Frankrijk panikeert men ook over het voorkomen van meer “kasawaki”-gevallen bij kinderen waarbij de kinderen tot 10 jaar een algemeen ontstekingsbeeld vertonen en koorts maken. De virologen vinden geen oorzakelijk verband met Covid-19 gezien niet alle zieke kinderen coronapositief waren. Maar de pediaters in ons land volgen de zaak van nabij op. Het verband tussen corona en obesitas ligt dan wel vast gezien obesitaspatiënten vaak ook diabeet zijn, hoge bloeddruk hebben, en een lagere longwerking.

Tenslotte hadden de virologen het nog over het R-getal, het reproductiegetal. “Als dat getal onder de 1 blijft wil dat zeggen dat de epidemie krimpt en de besmetting vermindert. Voor de periode van 20 tot 26 april bedroeg dat cijfer 0,79”, zegde Steven Van Gucht.