Nieuws uit onze provincie. Het voorbije decennium nam het aantal hoeveproducenten in Limburg sterk toe. In 2020 was in Limburg 3,1% van de Limburgse landbouwbedrijven een hoeveproducent. Voor Haspengouw zijn vooral Nieuwerkerken, Diepenbeek, Tongeren, Alken, Wellen en Heers stijgend in aantal.

Hoeveproducenten zijn landbouwbedrijven die ervoor kiezen om hun producten eerst te bewerken of te verwerken vooraleer ze rechtstreeks aan de consument te verkopen. Grosso modo zijn er vier specifieke groepen hoeveproducenten: hoevezuivelproducenten, hoeveproducenten van pluimvee of konijnen, hoeveslagers en detailhandelaars (producenten van plantaardige producten). De provincie Limburg heeft daarover nu cijfers vrijgegeven. En wat blijkt? Tussen 2010 en 2015 steeg het aantal hoeveproducenten in Limburg gestaag van 29 naar 83. In 2016 was er een terugval naar 67, om erna weer jaarlijks te stijgen tot 89 in 2019 en 2020. Sinds 2016 ging het percentage zowel in Limburg als in Vlaanderen omhoog, tot respectievelijk 3,1% en 3,7% in 2020. Ook Haspengouw gaat mee in die evolutie. We zien daar  een stijging in Nieuwerkerken, Diepenbeek, Heers, Alken, Wellen en Tongeren.