“Eindelijk hebben we als VOORUIT nog eens een bijkomend agendapunt goedgekeurd gekregen tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden van maandag 29 november 2021”, meldt Ludwig Vandenhove fiet op Facebook.
En inderdaad, het is een mijlpaal in de recente Sint-Truidense politiek.
Het gaat over de oproep om het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ te onderschrijven. Hilde Cops-Visser bracht dit punt naar voor en wees op de mogelijkheden om Vlaamse subsidies te ontvangen als de bushaltes langs gemeentewegen toegankelijker zouden gemaakt worden. De stad Sint-Truiden kan dat geld goed gebruiken, want de cijfers qua toegankelijkheid van de bushaltes van De Lijn liggen onder het Vlaamse en het Limburgse gemiddelde.
Hopelijk is deze beslissing een eerste stap in een verdraagzame politiek in Sint-Truiden, die evenwel van beide kanten moet komen!