Bandaagi besliste het schepencollege van de stad Sint-Truiden om de minimumtarieven voor de buitenschoolse kinderopvang te blijven hanteren. Sint-Truiden is een warme, verbindende en gezins- en kindvriendelijke stad. Op 1 januari 2020 heeft Kind & Gezin zijn minimum-en maximumbedragen geïndexeerd.

Tutti Frutti, de buitenschoolse kinderopvang, biedt tijdens het schooljaar opvang aan op 9 verschillende locaties met een totaalcapaciteit van 304 plaatsen. Tijdens de schoolvakanties vangt Tutti Frutti 248 kinderen op en dit verspreid over 7 locaties. Op dit moment maken 1585 gezinnen gebruik van onze buitenschoolse kinderopvang. 

“De Truiense buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti biedt kwalitatieve opvang aan tegen vast tarief. De prijs die ouders moeten betalen, wordt bepaald door de opvangduur en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen binnen een gezin. In de huidige tariefbepaling is gekozen om de minimumbedragen van Kind & Gezin, die sinds begin 2020 geïndexeerd zijn, te volgen. We voeren enkel de verplichte indexering uit die Kind & Gezin ons oplegt en verhogen de tarieven in deze bijzondere coronatijd niet,” legt schepen van kinderopvang Johan Mas uit.

“We willen de tarieven nu zeker niet verhogen omdat door de coronacrisis nog meer gezinnen het moeilijk hebben gekregen. Daarom willen we dat ook deze gezinnen, die nu kunnen rekenen op een korting bij activiteiten via de UiTPAS Haspengouw, ook van de 50% korting voor kinderopvang kunnen genieten. Na coronatijd willen we als stad evolueren naar het gemiddelde van ouderbijdrage die de Zuid-Limburgse gemeenten ook hanteren” zegt burgemeester Veerle Heeren.

Wij blijven inzetten op een kindvriendelijke stad en willen alle kinderen gelijke kansen geven. Met deze lage vaste tarieven en ruime opvangcapaciteit kunnen we ouders de kans geven om maximaal gebruik te maken van kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang . Kinderopvang heeft niet alleen een economische functie maar immers een bijzonder sociale functie. Zo is het kunnen deelnemen aan kinderopvang belangrijk om kwetsbare gezinnen te ondersteunen en kinderarmoede te bestrijden.. Kwalitatieve kinderopvang is onmisbaar en deze dient betaalbaar te blijven voor alle Truiense gezinnen.

Dit dossier zal op maandag 25 mei behandeld worden door de gemeenteraad.