Het containerpark van Sint-Truiden werkt sinds de heropening op 7 april op afspraak. Door het grote succes heeft het stadsbestuur beslist om vanaf dinsdag 19 mei de openingsuren van het containerpark uit te breiden en het aantal wagens dat per uur wordt toegelaten op het terrein te verhogen. Bovendien mag elke kaarthouder vanaf 19 mei één keer per week een bezoek brengen aan het containerpark in plaats van één keer per 14 dagen. De voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken moeten hierbij altijd strikt worden gevolgd.

De stad Sint-Truiden zet volop in op de digitalisering van de dienstverlening. Sinds 7 april kunnen inwoners van Sint-Truiden op afspraak terecht op het containerpark. Een kaarthouder kan een afspraak maken via de afsprakenmodule of via het ContactCenter. Dit is intussen een echte succesformule geworden en zal dan ook verder gezet worden. Het aantal reservaties liep de voorbije weken snel op, mede door de mogelijkheid om gratis compost en houtsnippers af te halen. Om te garanderen dat de doorstroming op het terrein vlot en veilig blijft verlopen, heeft het stadsbestuur beslist om zowel de capaciteit als de openingsuren uit te breiden.

“Om elke inwoner de gelegenheid te bieden om zo snel mogelijk een afspraak te maken voor het containerpark, opent het containerpark vanaf 19 mei 3 uren extra per week de deuren en verhogen we de capaciteit van 40 naar 48 toegelaten wagens per uur. Er wordt op toegezien dat de veiligheidsmaatregelen hierdoor in geen geval in het gedrang komen. Bovendien kan elke kaarthouder vanaf 19 mei ook één keer per week een afspraak vastleggen in plaats van één keer om de twee weken. Hiermee willen we tegemoet komen aan de stijgende vraag van inwoners om het containerpark snel en veilig te bezoeken”, zegt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.

“Om de vlotte en veilige doorstroming te garanderen roepen we iedereen die naar het containerpark komt op om het afval correct voor te sorteren. Op die manier kunnen we lange wachtrijen blijven voorkomen en kan elke bezoeker zich veilig, met de nodige ‘social distancing’, op het terrein begeven”, vult burgemeester Veerle Heeren aan.

De aangepaste openingsuren van het containerpark vind je terug op de website van de stad Sint-Truiden www.sint-truiden.be/containerpark

Een afspraak maken voor het containerpark kan telefonisch via het ContactCenter van de stad Sint-Truiden op het nummer 011 70 14 14 of via de afsprakenmodule op de website afspraken. www.truiden.be.