Het applaus, de witte vlaggen en zoveel steun, het was hartverwarmend. Die solidaire stroom in de sector en in de samenleving blijven we in ons hart dragen. Ook de politieke overheid betitelde de Non-Profit ineens als een essentiële “sleutelsector”.

Dit weekend nog draaiden de zorgverstrekkers nog hun rug richting minister De Block wegens het gebrek aan maatregelen om tot een echt non-profit-pact te komen, eerder viel eerste minister Wilmès deze actie te beurt. Na hun onvoorwaardelijke professionele inzet, vaak op gevaar van eigen gezondheid, verdienen de zorgverstrekkers meer en beter dan de morele steun van de bevolking. Als ze zo belangrijk zijn voor de gemeenschap, geef ze dan ook een loon en arbeidsvoorwaarden in verhouding tot hun inzet.

Zal die overheid dan eindelijk ook de fundamentele problemen van die sleutelsector oplossen? Of was het maar een schouderklopje voor even? De erkenning en waardering moet NU omgezet worden in fundamentele verbeteringen. Dat is het NON-PROFIT PACT dat we nodig hebben. Met de kracht van heel de Non-Profit zullen we samen ons doel bereiken!

Deze actie zal voor het Sint-Trudo ziekenhuis plaatsvinden op 18 juni omstreeks 13 uur aan de voorzijde van het ziekenhuis (Diestersteenweg). Elke beschikbare zorgverlener of sympathisant (zowel intern als extern) is zeer welkom om het personeel van Sint-Trudo te komen steunen!

Het gebruik van visueel materiaal (posters, spandoeken, …) wordt gestimuleerd aangezien er foto’s en filmpjes zullen gemaakt worden om onze boodschap kracht bij te zetten. Voor verdere informatie kan je naar www.wittewoede.be gaan of de plaatselijke vakbondsafgevaardigden raadplegen.

Als aanzet heeft de spoedgevallendienst van het Sint-Trudo ziekenhuis alvast een filmpje gemaakt met een krachtige boodschap en informatie over de aankomende actie. Samen kunnen we een statement maken.

Dus allen daarheen, zorgverstrekkers en sympathisanten, maar met mondmasker, op donderdag 18 juni om 13.00 uur.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AOuAG3z_B-w