Sinds zondag 14 juni 2020 om 15u , is de nieuwe Art-tentoonstelling in de Gasthuiskapel te Borgloon geopend. Momenteel exposeert Jannick Rabijns er met “TRANSBABBY’.

De inleiding gebeurde door kunstenaar Jos Herck, de opening gebeurde door schepen Jos Belings, schepen van cultuur.

Zaaltekst:

TRANSBABBY HUMM HAMM HOMM. IN A SWIRLING HETEREGENOUS MESS, ANCIENT MATERIALS BUILD THE TRANSIENT BABBY, RICH WITH THE ENERGY DRINK FILLED MAGICS OF YESTERDAY. TOMORROW HE WILL TURN INTO MOUTAINS CLIMBING MOUNTAINS. FUMBLING DOWNSTREAM AND DISASSEMBLING AS THE ETERNAL HYPERCORPSE, LEAVING KALEIDOSCOPIC GHOSTS IN ITS EGODEATH WAKE. HEAD TO THE PARTAY, WITNESS YOUR FUTURE AND CONSUME SOME HOLY JUICE AS YOUR MORTAL SHELL WASTES INTO DECREPITUDE AND BLOSSOMS INTO A COLOSSAL ARRAY OF ENERGIES AND FORMS. HOO HAA HEE HUMM HAMM HOMM. IN KRIOELENDE HETEROGENE HERRIE, BOUWEN OEROUDE MATERIALEN DE VERGANKELIJKE BABBY, RIJK MET DE ENERGYDRANK GEVOEDERDE MAGIE VAN GISTEREN, TRANSFORMEERT HIJ MORGEN IN BERGEN, BERGEN BEKLIMMEND. STROOMAFWAARTS GEKLUNGELD ONTMANTELD HIJ ZICH ALS HET EEUWIGE HYPERKARKAS EN LAAT KALEIDOSCOPISCHE GEESTEN ACHTER IN ZIJN EGODOODSE KIELZOG. VERTREK NAAR DE PARTAY, ERVAAR UW TOEKOMST EN CONSUMEER WAT HEILIGE SAPJES TERWIJL UW STERFELIJKE OMHULSEL WEG EBT IN VERVAL EN DAARNA OPENBLOEIT TOT EEN ENROM SPECTRUM VAN KRACHTEN EN VORMEN. HOO HAA HEE

De tentoonstelling gaat door in de historische Gasthuiskapel, Graetempoort 3 Bis, 3840 Borgloon.

Open: van zondag 14 juni 2020 tot en met zondag 19 juli 2020
Elke zaterdag en zondag van 14.00 u. tot 18.00 u.

Website: http://artborgloon.be/kunstenaars-2020
Website kunstenaar Jannick Rabijns: http://jannickrabijns.be/