Eerder op de dag verschenen er in bepaalde media berichten als zouden de etablissementen langs de Chausée d’Amour (en elders) ook mogen opengaan, maar de burgemeester ontkent dit met klem.

“De afgelopen vierentwintig uur kregen we enorm veel vragen van onder meer baruitbaters op de Chaussée d’Amour of hun bar terug kan openen. Daarom hebben we navraag gedaan bij de dienst noodplanning van de provincie Limburg of er een heropening mogelijk is. Dat is niet het geval. De bars en bordelen kunnen niet voldoen aan de zes gouden regels, die de veiligheidsraad gisteren extra benadrukte en die de veiligheid van de mensen moeten garanderen. Daarin blijven de hygiënemaatregelen essentieel, buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen, waar nodig moeten ruimtes voldoende verluchten; er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren en ook de afstandsregels blijven onverminderd gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde gezin of de uitgebreide sociale bubbel.

Dus een vrijpartij binnen het gezin is dus aan te raden, trouwens we vragen ons af hoeveel mannen er tekort zouden schieten als ze anderhalve meter afstand moeten houden bij ‘de daad’.