Op 5 november keurde de Kamer een tijdelijke wet goed die mogelijk maakt dat ook andere beroepsprofielen verpleegkundige taken kunnen doen onder bepaalde voorwaarden. Zorgnet-Icuro is bijzonder blij met deze beslissing die meer ruimte biedt voor flexibiliteit. In de zorgsector is het immers nog altijd alle hens aan dek om voldoende personeel te vinden om Covid-patiënten te verzorgen.

De zogenaamde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalt welke handelingen enkel door verpleegkundigen mogen worden uitgevoerd. Die verpleegkundige taken – met uitsluiting van een aantal technische en risicovolle handelingen – mogen nu ook door andere beroepsprofielen worden gedaan. In de eerste plaats wordt gedacht aan studenten uit zorgopleidingen en aan beroepen die affiniteit hebben met verpleegkunde zoals zorgkundigen, kinesisten, vroedvrouwen, logopedisten, ergotherapeuten…

Er zijn wel een aantal voorwaarden in de wet ingeschreven: de inzet van andere profielen is alleen mogelijk als laatste redmiddel; de delegatie van de taken kan alleen binnen een gestructureerd zorgteam onder leiding van een coördinerend verpleegkundige; er is een voorafgaande opleiding door een arts of een verpleegkundige nodig en een aantal gevoelige handelingen moeten nog altijd door een verpleegkundige worden uitgevoerd. De maatregel geldt tot 1 april 2021 en kan maximaal met zes maanden verlengd worden.

Zorgnet-Icuro meent dat dit een belangrijke stap is om deze gezondheidscrisis beheersbaar te houden. Alle bijkomende handen zijn welkom. Deze tijdelijke wet kan wat meer ademruimte geven. We verwachten immers dat het huidige nijpend tekort aan handen nog een hele tijd zal aanhouden. Zorgnet-Icuro is trouwens al veel langer vragende partij om deze wet grondig te hervormen.

Margot Cloet: “In onze aanbevelingen die we formuleerden na de eerste golf hebben we een oproep gelanceerd aan het sociaal overleg, de beroepsgroepen en het onderwijs om hierover een grondige reflectie te doen en het debat te voeren. Het tekort aan verpleegkundigen is al lang voor de coronacrisis een groot probleem in de ziekenhuizen en de woonzorgcentra. We hebben nood aan een wendbaarder zorgorganisatie en een flexibeler kader om – uiteraard binnen een aantal krijtlijnen – een mix van beroepsprofielen op de vloer te kunnen inzetten.”

Ondertussen raakte ook bekend dat de federale regering 200 miljoen vrijmaakt voor extra compensatie aan zorgpersoneel voor een bijkomende financiële compensatie voor al het federale zorgpersoneel. Dat heeft de Kern donderdagochtend beslist. Het geld komt bovenop de consumptiecheque van 300 euro en de structurele loonsverhoging in de sector.