Op dinsdag 9 juni werden 132 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 83 in Vlaanderen, 31 in Wallonië en 18 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 59 569.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 525 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 24 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 102 patiënten, dat is een verdere daling met 13 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 16 392 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 68 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 9 629 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 10 in de voorbije 24 uur. Van die 10 overleden 8 mensen in het ziekenhuis en 1 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 100% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 9 629 overleden personen, overleed 48% in het ziekenhuis, 50% in een woonzorgcentrum, 0,5% in andere residentiële collectiviteiten, en 0,6% thuis en elders. De meeste sterfgevallen in het ziekenhuis (95%) zijn bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra omvatten 26% bevestigde gevallen en 74% vermoede gevallen.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

Er worden in ons land nog steeds nieuwe besmettingen vastgesteld, maar de trends dalen. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/. Zo helpt iedereen de voortgang van de pandemie te vertragen en de meest kwetsbaren onder ons te beschermen.