De pas geopende supermarkt Jumbo in Sint-Truiden heeft geen geldige bouwvergunning meer. Dat blijkt uit een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen die prompt de vergunning vernietigde nadat er onregelmatigheden werden ontdekt.

De concurrerende supermarkten in de buurt trokken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen omdat volgens hen het nieuwe pand op de Luikersteenweg niet aan alle vergunningen voldoet. De Raad volgt hen in die redenering.  Zo blijkt ondermeer dat de door de Limburgse deputatie afgeleverde omgevingsvergunning in strijd is met de stedenbouwkundige verordening van de stad Sint-Truiden. Het winkelpand heeft een grotere bouwdiepte dan toegelaten. Daarenboven zou het winkelpand deels in agrarisch gebied liggen.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Mieke Claes (N-VA) bevestigt de vernietiging van de verleende omgevingsvergunning. Projectontwikkelaar Amaury Verelst, die voor de Jumbo-supermarkt in Sint-Truiden alle vergunningen binnenhaalde, heeft ondanks de vernietiging nog hoop op een goede afloop.