Begin augustus startte AWV met de vernieuwing van de noordkant van het complex (zijde centrum). Nu bijna een maand later mag het resultaat er tot dusver zijn: 
-Langs de N3, aan de kant van de veiling, ligt een mooi dubbelrichtingsfietspad in asfalt.
-Met dat fietspad werden de eerste stappen gezet naar betere en veilige fietsverbindingen in Sint-Truiden.
-Tussen rijweg en fietspad komt er nog een haag zodat fietsers volledig afgescheiden zijn van het verkeer.
-De noordelijke op- en afritten zijn ook volledig vernieuwd.
-De afslag richting Tienen kreeg een nieuwe toplaag.
-Aan de overkant, vanaf de N3 komende van Brustem, zijn er voortaan twee aparte afslagstroken voor verkeer naar Gingelom en Namen enerzijds, en naar Hasselt anderzijds.
-En ook de N80 zelf zit al deels in het nieuw. Vanaf de brug tot aan de schoenenwinkel is het wegdek opnieuw geasfalteerd.

Noordkant knooppunt klaar, extra werk op hoek Fruitveiling
Deze week is de aannemer nog volop in de weer met de afwerking van de noordkant (fase 1). Het gaat dan om de aanleg van de middengeleider in printbeton, het plaatsen van de openbare verlichting en het fatsoeneren van bermen.

Op de hoek van de Fruitveiling, ter hoogte van de Naamsesteenweg, zal de aannemer nog wat langer aan de slag zijn. Hij moet er nog keermuren plaatsen en het nieuwe fietspad langs de N3 doortrekken. De Naamsesteenweg zal daardoor nog een tweetal weken afgesloten blijven.

Vernieuwing zuidkant (Bevingen) tot eind oktober
Op maandag 7 september verhuist de werfzone naar de zuidkant van het knooppunt, aan de kant van Bevingen (fase 2). We werken dan op verschillende fronten:

  • We vernieuwen de op- en afritten, met inbegrip van de
  • Langs de N3 richting Luik, tussen de Montenakenweg en de op- en afritten, voorzien we een tijdelijk fietspad.
  • De N80, vanaf de brug tot net voorbij de kringloopwinkel, zullen we ten slotte aan weerskanten We leggen er bovendien een nieuw fietspad en fietsoversteekplaats aan.

De heraanleg van de zuidkant van het knooppunt duurt vermoedelijk tot eind oktober, mits gunstige werf- en weersomstandigheden.

Minderhinder-maatregelen: afsluiting zuidelijke op- en afrit tot eind oktober – omleidingen.
Vergelijkbaar met de maatregelen in de 1ste fase, zullen we de op- en afritten aan de kant van Bevingen vanaf maandag 7 september volledig afsluiten. AWV treft gerichte minderhinder-maatregelen om de hinder voor het verkeer te beperken:

  • Fietsers fietsen veilig rond de werfzone via de Kapelstraat en de
  • Gemotoriseerd verkeer van Stayen richting Hasselt of Gingelom volgt een omleiding via de rotonde in Brustem(Fouga Magister) en de N80.

Verkeer van Gingelom naar Heers en Luik rijdt via de Luikersteenweg N3e.