Champagne for Charity, de jaarlijkse fundraiser van Ronde Tafel Sint-Truiden, brak dit jaar weer alle records: de serviceclub zamelde maar liefst  18.000 in voor het goede doel. De opbrengst gaat naar drie lokale goede doelen. Vilomah steunt gezinnen die geconfronteerd worden met het (nakend) verlies van een kind, Treade helpt mensen reïntegreren door voor hen een sociaal trefpunt in te richten en Sint-Vincentius Alken biedt studiefondsen en begeleiding aan kinderen uit kansarme gezinnen.

De Ronde Tafel is dankbaar om de goede doelen op deze manier te kunnen steunen, zo vertelt voorzitter Ward Bessemans: “Als Haspengouwse club kiezen we bewust voor lokale goede doelen. Omdat dit jaar zoveel mensen hun goede hart toonden, zamelden we een recordbedrag in. Daarom besloten we deze inkomsten te spreiden over drie organisaties, die allemaal een andere insteek hebben.”

Geworteld in Haspengouw
De drie organisaties zijn stuk voor stuk geworteld in Haspengouw:
Vilomah steunt gezinnen die geconfronteerd worden met het (nakend) verlies van een kind. De oprichters zijn Truienaars Serge Enckels en Livia Raskin, die enige tijd geleden zelf hun zoontje Kenric verloren.
Treade is het activeringscentrum van vzw Vistha. Deze organisatie helpt mensen re-integreren in de maatschappij, onder andere door een ruimte te creëeren waar ze sociaal contact ervaren.
Sint-Vincentius Alken ten slotte, ondersteunt minderbedeelde gezinnen met een studiefonds en persoonlijke opvolging. Kinderen uit kansarme gezinnen kunnen zo verder studeren, terwijl dat anders financieel niet haalbaar zou zijn.

Vol huis
Naar goede gewoonte coördineerde Tafelaar Bart Dirickx ook dit jaar de organisatie van de champagnefuif. De drijvende kracht is heel blij met het succes van ‘Champagne for Charity’: “Uiteraard omdat het een topfeestje was, dat wederom uitverkocht was en tot in de vroege uurtjes duurde (nvdr. Champagne for Charity vond plaats in de periode dat de coronamaatregelen opgeheven waren). Maar vooral omdat we met de opbrengst het goede doel kunnen steunen. Want daar doen we het uiteindelijk voor. Champagne for Charity is uitgegroeid tot een vaste waarde in Haspengouw. Volgend jaar breien we er dus zeker een vervolg aan.”
Voor wie graag herinneringen ophaalt aan Champage for Charity is er goed nieuws: op 26 maart doen de vrienden van de Ronde Tafel hun feestje nog een dunnetjes over, tijdens Young, Wild & Free in de Bloesembar in Velm. Kaarten zijn online te koop via https://young-wild-free.eventsquare.co/py6ma…/0eivfznhgsyd.