De  ondernemingsrechtbank heeft Xavier Gielen uit Hasselt aangesteld als curator voor de failliete vennootschap PatriVelm dat instond voor de verhuur van de flats.  “Mijn opdracht is om een nieuwe erfpachtnemer te vinden die de verhuur kan verderzetten. Bewoners die willen vertrekken mogen dat en zullen geen schadevergoeding moeten betalen”, stelt de curator. Hij heeft Orelia gevraagd om een overname te bekijken. Die

In de zoektocht naar een overnemer is de vraag gesteld aan de Orelia-groep, die vorig jaar het gedeelte woonzorgcentrum in Velm al overnam. In het hoofdkantoor te Wommelgem zeggen ze voorlopig “niet nee” maar houden ze de boot nog wat af. Orelia heeft bloeiende vestigingen over heel Vlaanderen, onder andere in Sint-Truiden en Borgloon. De tevredenheid van de bewoners op die sites ligt heel hoog. “We hebben vorig jaar het woonzorggedeelte in Velm van Triamant overgenomen en omgedoopt tot Ter Velm”, vertelt woordvoerder Caroline Vercauteren. “We zitten daar dus met twee beheerders op één terrein. Dat liep de laatste maanden moeilijk, omwille van een gebrek aan onderhoud van de tuin en de gemeenschappelijke delen. In dat opzicht biedt het een operationeel voordeel om de enige beheerder te worden.”

Voorbehoud

“Maar er is ook wat voorbehoud bij ons”, vervolgt Caroline. “Op financieel vlak is het momenteel een kat in een zak kopen. We weten niet wat we eigenlijk zouden overnemen. Het gaat om 127 flats, wat veel is. We gaan afwachten tot er meer duidelijkheid komt. We gaan intussen wel tijdelijk een onthaalmedewerker aanstellen om de permanentie aan de balie op weekdagen te voorzien. Ook de afvalophaling en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen zullen we alvast de komende tijd organiseren.”

Intussen zijn een tiental bewoners verhuisd ondertussen naar een andere woon -of zorginstelling. Zeven bewoners met hoge zorgbehoeften overwegen hetzelfde. Is dat geen contractbreuk? “Wie wil vertrekken, kan dat”, stelt de curator. “De bewoners moeten niet vrezen voor een boete of een schadevergoeding. Zodra er een overnemer is, beslist die over de nog lopende contracten.”