In juli keurde de Vlaamse regering het protocol voor ondersteuning van de landbouwsector goed. Met dit protocol pakt de Vlaamse regering het asbestpassief in de landbouwsector aan en stimuleert ze de sector om de asbestdaken op agrarische gebouwen versneld te verwijderen. 

Land- en tuinbouwers kunnen zich aanmelden bij de OVAM als ze beroep willen doen op de inzamelaar die de OVAM aanstelde om de gedemonteerde asbestdaken bij landbouwers aan huis in te zamelen. Deze inzamelaar komt het asbestafval ophalen en brengt het naar een erkende stortplaats of afvalverwerker. De kostprijs van zo’n transport is in principe afhankelijk van de hoeveelheid afval dat wordt vervoerd, maar kan in veel gevallen zwaar doorwegen en is een extra kost ten opzichte van een asbestvrij dak. Daarom staat de OVAM in voor de financiering van de asbestmeerkost ten opzichte van een asbestvrij dak.

Wie wat mag verwijderen vindt u hier terug.
In deze brochurepdf bestand2021_Broch-A5_Stappenplan-naar-een-asbestveilig-landbouwdak-web.pdf (1.79 MB) leest u hoe u het asbest vlot kan verwijderen.

Enkel hechtgebonden asbest, afkomstig van het dak van het landbouwpatrimonium mag in de container gelegd worden. Het gaat dus enkel om golfplaten, dakleien, dakplaten en dakaccessoires, zoals dakranden, schouwen, afdekkappen,…

Wat niet?
Gevelelementen, draagbalken, tussenschotten/muren, sandwichpanelen en gelijkaardige bouwelementen zijn niet toegelaten.
Het naar beneden halen van de golfplaten of -leien behoort niet tot de dienstverlening van de OVAM. De landbouwer kiest of hij zelf het dak demonteert, of dat hij een aannemer aanstelt om het dak naar beneden te halen.

Wie kan zich aanmelden?
Actieve landbouwers, maar ook gepensioneerde landbouwers en landbouwers in bijberoep kunnen gebruik maken van deze ophaling.
Als u zich wil aanmelden, moet u beschikken over een:

  • Landbouwnummer
  • BTW-nummer of ondernemingsnummer
  • Exploitatienummer

Opgelet: Het protocol wordt uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten.

Hoe meldt u zich aan?
Via deze link naar een webformulier kan u zich aanmelden. Hou volgende gegevens klaar voor u zich aanmeldt:

  • Uw persoonlijke gegevens
  • Exploitatienummer
  • Landbouwnummer
  • BTW-nummer of ondernemingsnummer
  • Schatting aantal m² hechtgebonden asbest (golfplaten, leien)
  • Beschrijving van het gebouw

Werken in fasen?
Per exploitatienummer kan u een aanvraag indienen. Verschillende gebouwen op 1 locatie kan u met 1 aanmelding doen. Anderzijds, indien u van plan bent de werken in verschillende fasen uit te voeren, vragen wij u om verschillende aanmeldingen te doen, per fase.
Bij een aanvraag gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden. U vindt de algemene voorwaarden hier terug: pdf bestandAV2 landbouw bronophaling asbest v1.3.pdf (108 kB)
Na het ingeven van alle gegevens, krijgt u een bevestiging dat de OVAM het dossier ontvangen heeft. U kan dan ook een kopie van de ingevulde gegevens downloaden of afdrukken.

De volgende stappen
Op basis van deze gegevens bekijkt de OVAM of u in aanmerking komt voor de ophaling door de aangestelde inzamelaar. In principe krijgt u binnen 10 werkdagen antwoord of de ophaling is goedgekeurd. u kan dan met de inzamelaar een afspraak maken. De inzamelaar brengt de nodige containers voor de inzameling ter plaatse. Wanneer de containers gevuld zijn, haalt de inzamelaar de container(s) op een asbestveilige manier terug op.