Eind november 2021 diende Vooruit fractieleider Gert Stas een dossier in bij Audit Vlaanderen over de aankoop van een stuk woonuitbreidingsgebied in Velm, een deelgemeente van Sint-Truiden. Volgens zijn bevindingen was het zo dat Sint-Truidens schepen van ruimtelijke ordening Jelle Engelbosch op basis van voorkennis en belangenvermenging initiatief had genomen om woonuitbreidingsgebied te kopen van de kerkfabriek van Velm.

“De verkoper was in de waan dat het ging om landbouwgebied. Jelle Engelbosch participeerde vervolgens willens en wetens aan een onwettige procedure: De koop werd in alle stilte gesloten, hij was de enige mogelijke koper en er was er geen sprake van mededinging. Een kerkfabriek moet nochtans dezelfde regels rond openbaarheid volgen als een stadsbestuur. De waarde van het goed werd bovendien zwaar onderschat. Controle vanuit de bevoegde stadsdiensten op deze transactie ontbrak”, aldus Stas.

Audit Vlaanderen deed op basis van dit dossier een vooronderzoek en besliste gisteren (16/02) om een forensische audit te starten. Een forensische audit onderzoekt specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie. “Het is een duidelijk teken dat ook Audit Vlaanderen vermoedt dat er hier meer aan de hand is, vindt Stas. “Ik ben tevreden dat dit dossier nu zijn volgende fase ingaat en hoop dat het onderzoek in alle sereniteit kan verlopen.”

Onderzoek goed voor duidelijkheid
Daar zal het volgens eerste schepen, Jelle Engelbosch niet aan ontbreken. In een mededeling is hij kort maar concreet. “Ik ben tevreden dat dank zij dit forensisch onderzoek mijn naam straks voor altijd zal gezuiverd worden en dat de verdachtmakingen eindelijk kunnen stoppen”, liet hij ons weten.