Vandaag werden in het kader van de VSV-campagne “Beloof het op beloofd.be” werden enkele snelheidscontroles uitgevoerd. De actie bestond uit snelheidscontroles met interceptie door motards.
De politie was  verbijsterd van de resultaten op een zaterdagnamiddag.
Op de Luikersteenweg werden 601 voertuigen gecontroleerd. 113 bestuurders reden te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg maar liefst 149 km/u! 5 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.
Op de Tiensesteenweg (N3) werden 762 voertuigen gecontroleerd. Bijna de helft van de bestuurders, nl 360, reden te hard. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 137 km/u! 4 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.
Op de N80, de expresweg tussen Hasselt en Sint-Truiden, werden 762 voertuigen gecontroleerd. 123 bestuurders werden geverbaliseerd. 4 rijbewijzen werden ingetrokken. Deze bestuurders reden respectievelijk 177 km/u, 195 km/u, 201 km/u en 215 km/u !!!
De politie hoopt dat veel bestuurders zich best eens bezinnen over deze snelheden in plaats van zich laatdunkend uit te laten op Facebook waar we bij de foto (weliswaar van slechte kwaliteit maar de maker moest waarschijnlijk rap zijn aan de Luikersteenweg) commentaren lazen zoals “paljassen”, “aasgieren”. Hoe noem je dan een man die tegen 215 per uur over de N80 knalt? Facebook wordt steeds meer het forum voor … ja, paljassen.