Veel landbouwers vinden geen afzet meer vanwege de coronacrisis en de sluiting van horecazaken. Hierdoor ontstaat een overaanbod wat dalende prijzen met zich meebrengt. Om dit tegen te gaan, verleent de Europese Unie steun aan marktdeelnemers die landbouwproducten opslaan om ze zo tijdelijk uit de markt te nemen, wat het overaanbod tegengaat en de prijs doet stabiliseren.

Europa heeft toelating gegeven om bepaalde van hun landbouwproducten tijdelijk uit de markt te nemen en op te slaan. Deze bedrijven krijgen dan een vergoeding.

Producten
In het kader van de coronacrisis gaat het om de particuliere opslag op magere melkpoeder, boter, kaas, runds-, geiten- en schapenvlees.

Waar en wanneer indienen
Je kan je steunaanvraag voor de particuliere opslag van zuivel- of vleesproducten indienen tot 30 juni 2020. Dit doe je bij het Departement Landbouw en Visserij. Hiervoor dien je een ‘aanvraag voor steun voor particuliere opslag’ in, volgens de modellen die je vindt op de website van Landbouw en Visserij. Je stuurt de volledig ingevulde en ondertekende aanvraag per e-mail naar interventie@lv.vlaanderen.be

Tijdens de duur van de opslag voert het Departement Landbouw en Visserij controles uit op de aard en de kwaliteit van de opgeslagen producten.