Alle textielcontainers in Limburg, dus ook in Gingelom, zullen er vanaf dit voorjaar hetzelfde uitzien: volledig wit met een sticker van Limburg.net. De afvalintercommunale wil op die manier voorkomen dat illegale ophalers voor verwarring zorgen. De rode containers van Wereld Missie Hulp zijn “verdwenen” maar een meer akelige vaststelling is dat liefdadigheidsinstellingen hiermee een belangrijke bron van inkomsten verliezen! Limburg.net is bezig het hele afvalgebeuren te monopoliseren.

Limburg.net heeft de kledingcontainers uniform gemaakt. “Dit maakt het voor de burger eenvoudig om te weten welke containers de officiële textielcontainers zijn. De rode containers van Wereld Missie Hulp zullen dan ook verdwijnen in Gingelom”,  lezen we op de website van Gingelom. Dit  gebeurde al eerder in Sint-Truiden. Op volgende locaties vind je in Gingelom de nieuwe textielcontainers terug: Marktplaats zn., 3890 Montenaken, Steenweg zn., 3890 Gingelom (parking langs Total, Steenweg 158), Houtstraat 2, 3890 Jeuk, Borlostraat zn., 3891 Mielen-boven-Aalst (parking tegenover Borlostraat 14), Wintboomstraat 100, 3891 Borlo (sorteerpark).

Een paar weken geleden kreeg KVV Zepperen-Brustem te horen dat de papiercontainers op hun parking weg moesten: zij verloren een bron van inkomsten doordat alles blijkbaar richting Limburg.net moet gaan. Een andere liefdadigheidsorganisatie die nu het slachtoffer is van de monopoliseringsdrang van de Limburgse   afvalmaatschappij is Wereld Missie Hulp dat al jaar en dag containers plaatste en daaruit de inkomsten voor missiehulp genereerde. “Ja, onze containers moesten weg”, horen we bij WMH.”Voor die containers werd een openbare aanbesteding uitgeschreven en Limburg.net als commercieel bedrijf heeft daar een smak geld tegenaan gesmeten. Iets dat wij niet kunnen omdat we daarvoor de financiële middelen niet hebben. Op die manier werden we uit de markt geconcurreerd en dat betekent een lelijke streep door onze rekening.”

Wat gaat de volgende stap zijn? Een verbod op de ophaling van “oud ijzer”, die mannen met die irriterende luidsprekers? Blijkbaar wordt de socio-culturele wereld niet alleen getroffen door corona en al zijn beperkingen, maar ook door commerciële instellingen, gedirigeerd door onze gemeentebesturen, gepaaid door de belofte op meer centen.