Er is protest tegen de vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een tankstation met shop dat zich wil vestigen aan de Steenweg op Sint-Truiden 444 te Walshoutem. Het is onzeker of het tankstation met shop er ook werkelijk komt.

Groen Landen heeft bezwaar getekend. Waarom zou er nog een tankstation moeten komen met fossiele brandstoffen, nu iedereen inzet op oplaadstations of misschien in de toekomst op waterstof? En dit op een plaats waar reeds verschillende tankstations in de buurt zijn. Bovendien zouden op de vestigingsplaats een grote hoeveelheid bomen moeten gerooid worden. Er zal tevens schade gebracht worden aan het habitat van de vleermuizen in de buurt.

Groen Landen: Een nieuw (en nutteloos) tankstation en bijkomende verkeersgeneratie zal deze negatieve effecten maar verergeren. Bovendien zijn in het aanvraagdossier de mobiliteitseffecten en de impact op geluid niet correct uitgevoerd. De impact op de gezondheid van de omwonenden en passanten, de lichtpollutie, de impact op de natuur en de ruimtelijke inpasbaarheid werden niet bestudeerd.

Groen Landen vindt dat op basis van dit vergunningsdossier de bevoegde instanties deze aanvraag enkel negatief kunnen adviseren.

Hierbij wordt een sein gegeven naar de bevoegde instanties om meer in te zetten op multifunctionele duurzame tankstations waar de nadruk zal liggen op het aanbod van milieuvriendelijke brandstoffen zoals groengas en uitgebreide oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s. Zo kunnen er ook al voorbereidingen getroffen worden om in de toekomst waterstof te kunnen leveren.  De gekozen locatie is hier natuurlijk ook van belang.