Vandaag starten de restauratiewerken aan het oorlogsmonument in de Stapelstraat. Door jarenlange waterinsijpeling en roestvorming is het monument zwaar aangetast. Vorig jaar brak hierdoor de arm van de afgebeelde heilige Trudo af.
“Het monument is een belangrijk symbool van onze vrijheid en een eerbetoon aan zij die voor die vrijheid gesneuveld zijn. Het is onze plicht om dit met respect te onderhouden. Het wordt nu grondig onder handen genomen door een gespecialiseerde restaurateur. Zo wordt onder meer het voegwerk hersteld, de steen gereinigd en de arm gerestaureerd. Het monument blijft ook op zijn huidige locatie staan.” aldus schepen van monumenten Jelle Engelbosch (N-VA).
De visie op de restauratie en op het beheer voor de toekomst gaat uit van het behoud van het unieke karakter van het gedenkteken, waarbij een historische terugkijk op twee bewogen periodes voor de verdediging van de nationale vrijheid centraal staan.” vult schepen van vaderlandslievende verenigingen Ingrid Kempeneers (CD&V) aan.
De kostprijs voor de restauratie bedraagt 15.000 euro en de werken zullen drie weken duren.
Het oorspronkelijk gedenkteken werd opgericht in 1927 als monument voor de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog. In 1954 volgende de uitbreiding met twee gebogen vleugels als herinnering aan WOII.