Sinds kort werden er nog geen controles uitgevoerd op de goede werking van roetfilters. Daar komt verandering in.

De verschillende verantwoordelijke ministers hebben een akkoord bereikt over de invoering van een roetfiltertest voor dieselmotoren bij de technische controle.

In 2022 zal elk (Euro 5b-)voertuig worden gecontroleerd op de werkelijke uitstoot van fijne deeltjes. Voertuigen die meer dan een miljoen deeltjes per kubieke centimeter uitstoten worden afgekeurd en moeten een nieuwe roetfilter krijgen. Wie tussen een miljoen en 250.000 deeltjes per kubieke centimeter zit, krijgt een waarschuwing en alleen wagens met minder dan 250.000 deeltjes per kubieke centimeter krijgen een groene kaart.

De autokeuring ziet er dus tevens op toe dat de voertuigen de gangbare milieunormen respecteren teneinde te kunnen bijdragen tot de vermindering van de luchtvervuiling.

Of… worden we verplicht om een nieuwe auto aan te schaffen of de huidige aan de kant te laten staan in deze bizarre tijden als deze amper gebruikt is en niet voldoet aan de vereisten? Hoe zal het onze oldtimers vergaan? Moeten deze ook een nieuwe roetfilter om de baan op te kunnen gaan en dan nog te zwijgen van de milieutaks die je moet blijven betalen in de LEZ-zones of worden deze plots propere wagens na het plaatsen van deze roetfilter?