Animal Rescue Service VZW is ondertussen al 2 maanden actief en ze hebben ondertussen een kleine balans opgemaakt van de voorbije interventies.

Ze zijn tot op de dag van vandaag maar liefst 101 keer uitgereden voor 40 verschillende diersoorten!!

En dit zijn enkel de oproepen waar ze werkelijk een actie hebben moeten ondernemen. Dan zijn er ook nog oproepen die ze doorverwezen hebben naar asielen of opvangcentra in eigen buurt.

Ze krijgen vooral oproepen uit Sint-Truiden (47 interventies) en uit Tienen (25 interventies waarvan 9 samen met Politie Getevallei) de overige interventies waren in Borgloon, Alken, Wellen, Heverlee, Tongeren,…

Ze hopen dat de gemeentes, provincies en overheid willen inzien dat hun werking wel degelijk van belang is.

Ze willen hiermee toch duidelijk maken dat, ondanks ook veel negatieve reacties, er toch wel degelijk nood is aan een dienst als deze.

Opvangcentra hebben niet altijd de tijd om rond te rijden om dieren op te halen omdat zij dagelijks ook instaan voor de verzorging van de zovele dieren die ze al hebben zitten en dat willen wij proberen opvangen met onze ‘transport service’, in de mate van het mogelijke.

Een dier in nood?

Bel 0499/89.98.99