Het lokaal bestuur van Sint-Truiden en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zullen de komende zes jaar samenwerken om een aantal beleidsthema’s in de praktijk te realiseren in het kader van een gecoördineerd natuurbeleid.

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren spant zich in voor het behoud van de natuurlijke rijkdommen in de streek. Voor Sint-Truiden zal de organisatie enkele projecten rond landschapsbeheer, biodiversiteit, natuurrecreatie en waterbeheer coördineren.

“Zo zullen we onder meer samenwerken voor het herstel van hoogstamboomgaarden en de herwaardering van ruim 70 karakteristieke holle wegen. Het Regionaal Landschap zal ons bijstaan om het ruimtelijk uitvoeringsplan, dat de bescherming van deze streekeigen landschapselementen regelt, in de praktijk te brengen ”, vertelt schepen van ruimtelijke ordening Jelle Engelbosch.

Extra financiering aantrekken
“Verder zal de organisatie ons ook adviseren om onze bermen en graslanden op een meer ecologische manier te beheren. Daarnaast krijgen we ook hulp om de vele natuurlandschappen en groene oppervlakten in onze stad op een verantwoorde manier te ontsluiten en ter beschikking te stellen van onze inwoners en bezoekers”, aldus nog schepen van natuur Ingrid Kempeneers.

“Voor de zesjarige samenwerking trekken we als stadsbestuur in totaal 85.000 euro uit. Dat is een weloverwogen investering, omdat het Regionaal Landschap ons zal begeleiden om extra financiering aan te trekken om de diverse projecten te realiseren. Ons Truiens landschap is onze belangrijkste toeristische troef. Daarom investeren we als stadsbestuur in het behoud en onderhoud ervan”, besluit burgemeester Veerle Heeren.