Na 48 dagen sluit Schakelzorgcentrum De Kroon de deuren en zijn de laatste patiënten naar huis. Het schakelzorgcentrum kwam er om de druk op het Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo op te vangen en de ziekenhuiscapaciteit zoveel mogelijk te vrijwaren. Dat is nu niet langer nodig.

Eind maart beslisten de 13 burgemeesters van de eerstelijnszone Haspengouw en Zuid-Oost Limburg (Sint-Truiden, Tongeren, Bilzen, Riemst, Borgloon, Hoeselt, Kortessem, Gingelom, Wellen, Heers, Nieuwerkerken, Voeren en Herstappe) om een eerste schakelzorgcentrum in Sint-Truiden op te richten en te organiseren. De Vlaamse regering gaf hiervoor goedkeuring op 29 maart. Op 31 maart 2020 werden de eerste patiënten opgenomen. Vandaag verlieten de laatste 4 patiënten het centrum.

In het kader van de noodplanning was het noodzakelijk om op te schakelen naar een hogere fase in het veiligheidsplan. Daarom werd beslist om een schakelzorgcentrum op te richten zodat de instroom in de omliggende ziekenhuizen, en in het bijzonder het Sint-Trudo ziekenhuis, beperkt kon blijven tot de mensen die complexe zorg nodig hadden. Er dreigde een tekort aan voldoende ziekenhuisbedden.

39 patiënten zijn sinds de opstart van het schakelzorgcentrum in Sint-Truiden opgevangen. 24 van hen waren doorverwezen vanuit het Sint-Trudo ziekenhuis. De andere patiënten kwamen van andere ziekenhuizen in Limburg. 25 patiënten waren 75-plussers, de jongste patiënt was 27 jaar.

Op dit ogenblik is de situatie in alle Limburgse ziekenhuizen verbeterd door de sterke afname van COVID-19 patiënten. Het schakelzorgcentrum heeft een enorme bijdrage geleverd in de opvang van COVID-19 patiënten en kijkt met veel voldoening terug op de voorbije periode.

Namens de Burgemeesters:
Veerle Heeren, Sint-Truiden,  An Christiaens, Tongeren, Johan Sauwens, Bilzen, Mark Vos, Riemst, Eric Awouters, Borgloon, Werner Raskin, Hoeselt, Tom Thijsen, Kortessem, Patrick Lismont,  Gingelom, Els Robeyns, Wellen, Henri Dumont, Heers, Dries Deferm,  Nieuwerkerken, Joris Gaens, Voeren en Leon Lowette, Herstappe