U veilig voelen in uw eigen omgeving, genieten van sociale contacten, zo lang mogelijk zelfstandig wonen, uw dagelijkse zaken in alle gemoedsrust uitvoeren,… lijkt voor iedereen vanzelfsprekend. Toch kunnen senioren ook in contact komen met situaties, waarin ze zich misschien minder veilig voelen. Om hiervoor extra ondersteuning te bieden, stelden we de brochure “Senioren en veiligheid” samen.
De seniorenraden van de 3 gemeenten hebben mee hun schouders gezet onder dit project. Het zijn namelijk zij die het best weten op welke wijze senioren graag geïnformeerd worden.
De brochure is opgebouwd rond 6 thema’s: diefstalpreventie, mobiliteit, communicatie, financiën, valpreventie en brandpreventie. Per thema zijn praktische preventie- en veiligheidstips gebundeld om de senioren bewust te maken van hoe ze zich weerbaarder kunnen maken in het dagelijks leven.
Meer uitleg en de digitale versie van de brochure kan je terugvinden op onze website: https://www.politie.be/…/nieuwe-brochure-senioren-en-veiligheid